ZESPÓŁ

Mateusz

HEAD COACH | TRENER PERSONALNY |  TRENER CROSS KIDS Ab

Marta

TRENER Fizjoterapeutka, absolwentka Akademii Wychowania

Marcin

TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO Trener personalny Tre

Mariusz

TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO Trener personalny Tre

Sławek

TRENER Związany ze sportem od 26 lat, od lekkiej atle

Marcin

TRENER Na co dzień żołnierz, prowadzący zajęci